Kom inn i Hans nærhet 

Kom inn i Hans nærhet
Med lovprisning i din sjel
Og lov Hans navn, lov Hans navn
Kom inn i Hans nærhet
Med lovprisning i din sjel
Og tilbe Ham, tilbe Ham

For makten og æren
Og prisen den er Din
Jesus, navnet over alle navn