Jesus, det er noe ved ditt navn 

Jesus, Jesus, Jesus
det er noe ved ditt navn
Mester, Frelser, Jesus
som en duft etter sommerregn
Jesus, Jesus, Jesus
la alle himler og jord rope ut
Konger og riker
skal en gang ta slutt
men ditt navn
skyter friske skudd