Jesus, Jesus, ingen kan være 

Jesus, Jesus, ingen kan være
det du er for meg
gjøre det du gjør for meg
elske slik du elsker meg. Ingen, ingen
Jesus, Jesus, jeg vil av hjertet
fortelle deg
hvor inderlig jeg elsker deg.
Jesus, ta imot min kjærlighet