Jeg vil opphøye deg, Gud 

Jeg vil opphøye deg Gud
For du er verdig lov og pris
Jeg vil opphøye deg Gud
For du er verdig lov og pris

Hosianna, velsignet være du
velsignet være du
som er vår redning
Hosianna, velsignet være du
velsignet være du
som er vår redning