Jeg vil hylle og tilbe deg 

Jeg vil hylle og tilbe deg
for at du er den du er (x2)
Du er skjønnest av alle
Du er strålende hvit og ren
Du er alt, min Jesus
Herre og Gud du er