Da jeg mitt liv til Jesus gav 

Da jeg mitt liv til Jesus ga
Min synd forsvant i nådens hav,
Min sjel ble frelst, mitt hjerte fylte han med Fred.
Det ble forvandling underbar,
For meg som før på byrder bar.
Hver lenke brast jeg kunne synge glad og fri.

Halleluja, Halleluja, min synd forsvant i nådens hav ved Golgata.
Halleluja, Halleluja, min synd forsvant i Nådens hav ved Golgata.

I verdens herlighet og glans,
For meg der ingen lykke fans,
I sjelens dyp jeg kjente syndes fattigdom.
Men Jesus gjorde livet nytt,
Og mine sukk langt bort har flydd,
Ja alt forandret seg da jeg til Jesus kom.

Hvordan skal jeg få takke deg,
For all din nåde i mot meg,
Og hvordan skal mitt hjerte bringe deg sin pris,
Mitt hele liv du eie skal, min tid jeg vier til ditt kall,
Til jeg engang, står berget i ditt paradis.