Jeg løfter mine øyne opp til fjellene 

Jeg løfter mine øyne opp til fjellene
hvor skal min hjelp komme fra
Min hjelp kommer ifra Herren
Himmelens og jordens skaper
Han skal ingenlunde la din fot vakle
din vokter skal ingenlunde slumre
se han slumrer ikke og sover ikke
Israels vokter

Herren er din vokter,
Herren er din skygge ved din høyre hånd
Solen skal ikke stikke deg om dagen
ei heller månen om natten
Herren skal bevare deg fra alt ondt
Han skal bevare din sjel
Herren skal bevare din utgang
og din inngang fra nu av og til evig tid,
Amen, fra nu av og til evig tid
La la la la...