Jeg er salig 

Jeg er salig og jeg fryder meg i deg
Det er helt fantastisk
at du elsker meg
Jeg er salig og jeg fryder meg i deg
Det er helt fantastisk
at du elsker meg

Jeg vil bare prise deg.
Du har vært så god imot meg.
Ingen andre er så god,
du har gitt meg liv i overflod.
Liv i overflod