Jeg er ren, jeg er ren i Jesu blod 

Jeg er ren, jeg er reni Jesu blod
Jeg er ren, jeg er ren ved Hans ord

Ingen anklage kan nå meg,
ingen fiende kan slå meg
Jeg er ren, jeg er ren i Jesu blod