HELLIG, HELLIG, HELLIG (PRIS HAM)

C               F/C C 
Hellig, hellig, hel lig
C               F/C C 
Hellig, hellig, hel lig
C      Em7 F   C/E Dm    C  G 
Hellig er  vår Gud sterk og mektig
C                 F/C C 
Vi vil gi deg vår lov sang
C                 F/C C 
Vi vil gi deg all æ   re
C      Em7 F  C/E Dm C  G         C 
Vi vil pri se deg og opphøye ditt navn

Bb/C F/C  Bb/C        F/C      C 
Pris Ham, pris Ham og lov Hans navn
Bb/C F/C     Bb/C     F/C      C 
Pris Ham, opphøy Hans navn for evig (x2)

C           F/C C   C           F/C C 
Holy, holy, ho  ly, Holy, holy, ho  ly
C    Em7 F   C/E   Dm  C G 
Holy is  the Lord, God almighty
C                 F/C C 
Worthy to receive glo ry
C                 F/C C 
Worthy to receive ho  nor
C      Em7 F  C/E  Dm  C   G        C 
Worthy to  receive all our praise today

Bb/C   F/C  Bb/C           F/C      C 
Praise him, praise him and lift him up
Bb/C   F/C    Bb/C    F/C     C 
Praise him, exalt his name forever