DET ER MAKT I DE FOLDEDE HENDER
VERS 1
       F         Bb      F/A F 
Det er makt i de foldede hen der
      Bb         F/A      Csus C 
I seg selv er de svake og små
C#dim   Dm         A          /C# Dm 
Men mot allmaktens Gud du dem ven der,
        Esus     E7           A 
har han lovet at svar skal du få.
KOR
       C7sus     C7           F      Bb/F F 
Det er svar underveis, engler kommer med  bud
       Cm/Eb       D7   /F#      Gm 
Om det drøyer, det fram dog skal nå
        C/E      F        A/C#     Dm 
For det lovet jo løftenes trofaste Gud:
Bb      F/A       Gm7 C        F 
Kall på meg og du hjelpen skal få
VERS 2
Du som ber for ditt barn, dine kjære
er i forbønn fra år og til år
Om du tålmodets lekse må lære,
Himlens bønnesvar engang du får
=> Kor
BRIDGE
F/Eb Bbadd9/D F/C Bb6add9/D F/Eb Bb6add9/D F/C Bb6 
VERS 3
Det er makt i de foldede hender
når i Frelserens navn du får be
Og engang når du livsløpet ender,
hvert et bønnesvar engang du får
=> Kor