DIN TROFASTHET (144)
INTRO X2: Pad/ArpHold E fadein + elg + enkel kick/skarp E H G#m F# 
VERS 1: Bass+trommer
G#m  E     H    F#/A#             G#m        E       H 
Alle dager, for hvert et steg jeg tar, er Du med meg
G#m   E      H   F#/A#         G#m  E             F# 
Håpet holder, Du slipper aldri meg, slipper aldri meg
REFRENG: Keys:OldOrgan+Drums
E                  H 
Stor er Din trofasthet
       G#m                F# 
Jesus, stor er Din trofasthet
H/D#   E                  H 
Jesus, stor er Din trofasthet
     E        F# E   H G#m F# 
Alle dager er Du med
=> INTRO (alle)
VERS 2: alle
G#m   E    H    F#/A#       G#m         E      H 
I min uro, står Dine løfter fast, Du er klippen
G#m     E     H   F#/A#           G#m E               F# 
Ved Din side, vil frykten skylles av, frykten skylles av
REFRENG: oppe
E                  H 
Stor er Din trofasthet Jesus,
G#m                F#  H/D# 
stor er Din trofasthet Jesus
E                  H         E        F# 
Stor er Din trofasthet. Alle dager er Du med
                             E H G#m F# 
MELLOMSPILL (nede, arp+elg):
BRIDGE X2: bass,arp,tam-groove, elg inn på 2.
E       G#m    F#              H/D#               E 
I Jesus Kristus er min styrke, jeg stoler helt på Ham
E       G#m    F#               H/D#               E 
I Jesus Kristus er min framtid, mitt håp er i Hans navn
=> REFRENG x2 (oppe, bass/8)