DET LYSER I STILLE GRENDER
VERS 1
C#          G#     C#     G#/F# 
Det lyser i stille grender
C#/F D#m7      G#    C# 
av   tindrande ljos i kveld,
G# C#/F    G#/F# F# C#/F A#m7 
og tusende bar   ne hen  der
    D#m7     C#/G# G# C# 
mot Himmelen ljo   sa held.
VERS 2
Og glade med song dei helsar
sin broder i himmelhall,
som kom og vart heimsens Frelsar
som barn i ein vesal stall.
VERS 3
Der låg han med høy til pute
og gret på si ringe seng,
men englane song der ute
på Betlehems aude eng.
VERS 4
Der song dei for fyrste gongen
ved natt over Davids by
den evige himmelsongen,
som alltid er ung og ny.