DET LYSER I STILLE GRENDER
VERS 1
C           G      C      G/F 
Det lyser i stille grender
C/E Dm7       G     C 
av  tindrande ljos i kveld,
G  C/E     G/F F  C/E Am7 
og tusende bar ne hen der
    Dm7      C/G G  C 
mot Himmelen ljo sa held.
VERS 2
Og glade med song dei helsar
sin broder i himmelhall,
som kom og vart heimsens Frelsar
som barn i ein vesal stall.
VERS 3
Der låg han med høy til pute
og gret på si ringe seng,
men englane song der ute
på Betlehems aude eng.
VERS 4
Der song dei for fyrste gongen
ved natt over Davids by
den evige himmelsongen,
som alltid er ung og ny.