HAN ER DEN HØYESTE (185)

E                  /G#               A 
Han er den høyeste Jesus er Konge og Gud
        A/C#  H/D# 
Jeg vil prise Ham
E                  /G# 
Han er den høyeste evig den høyeste
A   H/A A/H H  C#sus C# 
Jeg vil pri se Ham

F#m C#m/E H/D# H 
Kon ge og Gud
     E            /G#      A   E/G# 
Hans ord skal for evig stå fast
F#m C#m/E  H/D# H 
Him mel og jord
    E            /G#     A    E/G# 
Kom lovsyng Hans hellige navn
F#m        /E      A        H        E 
Han er den høyeste Jesus er Konge og Gud