HEVENU SHALOM (150)

VERS 1
       Dm                       D7 
Hevenu shalom aleichem., Hevenu shalom
 Gm              A       Dm 
aleichem. Hevenu shalom aleichem
       A7                           Dm 
Hevenu shalom, shalom, shalom aleichem

VERS 2
            Dm 
Jeg blir så glad når jeg ser deg
            D7           Gm 
Jeg blir så glad når jeg ser deg
            A            Dm 
Jeg blir så glad når jeg ser deg
            A7 
Jeg blir så glad, så glad,
                    Dm 
så glad når jeg ser deg

VERS 3
            Dm 
Det er Guds fred jeg vil gi deg
            D7           Gm 
det er Guds fred jeg vil gi deg
            A            Dm 
det er Guds fred jeg vil gi deg
            A7 
det er Guds fred, Guds fred,
                     Dm 
Guds fred jeg vil gi deg