10.000 TONER (71)
=> Intro: =Chorus (AkkGit+Keys)
KOR
        F          C     G         Am 
Lovsyng Gud, å min sjel, å-å-å min sjel
F          C     Gsus G 
Tilbe Hans store navn
         F            C   F G   Am 
Syng det ut, syng det ut, å min Gud
    F           Gsus G C 
Jeg tilber Ditt stor e navn
VERS 1
       F     C          G      Am 
Nå går solen opp, nå er natten omme
F          C      Gsus   Am 
Jeg synger ut Din sang igjen
    F           C             G             Am 
Hva enn som har hendt, og hva enn som måtte komme
F         C             G    C 
La meg få synge til den sene kveld
=> KOR
VERS 2
Du er rik på nåde og sen til vrede
Ditt navn er stort og Ditt hjerte varmt
Om all Din godhet vil jeg alltid synge
Ti tusen toner til mitt hjertes klang
=> KOR
VERS 3
Og på den dagen min styrke svikter
Enden kommer, min tid er her
Da skal like fullt Din lovsang lyde
Ti tusen år og så i evighet
=> KOR (1-2: Sang, 3:Instr, 4:Nede git/keys)