HER KOMMER, JESUS, DINE SMÅ
VERS 1
    Eb /G   Ab     Eb/Bb Bb Eb          /G  Ab    Bbsus Bb  Eb 
Her kommer, Jesus, di    ne små, og vil til deg i stal  len gå
   Cm    Fm7    Bb   /Ab Gm7  C/E Fm7 Bb/D Eb /G Ab  Bb  Eb 
Opplys enhver i sjel og  sinn å   fin ne   veien til deg inn!
VERS 2
Vi løper deg med sang imot og kysser støvet for din fot,
å salig stund, å søte natt da du ble født, vår sjeleskatt!
VERS 3
Velkommen fra din himmelsal til denne verdens tåredal
hvor man deg intet annet bød
enn stall og krybbe, kors og død!
VERS 4
Men, Jesus, hvordan går det til at dog så få betenke vil
den store, store kjærlighet
som drog deg til vår jammer ned
VERS 5
Å, drag oss ganske til deg hen, du store, milde sjelevenn,
så vi i troen favner deg
og følger på din himmelvei!
VERS 6
Så skal det skje, at vi engang blant alle helgners frydesang
i himlens glade paradis
skal prise deg på englevis
VERS 7
Her står vi nå i flokk og rad om deg, vårt skjønne hjerteblad
Å hjelp, at vi og alle må
i himlen for din trone stå.