HER KOMMER, JESUS, DINE SMÅ
VERS 1
    D  /F#  G      D/A A  D           /F# G     Asus A   D 
Her kommer, Jesus, di  ne små, og vil til deg i stal len gå
   Hm    Em7    A    /G F#m7 H/D# Em7 A/C# D  /F# G   A   D 
Opplys enhver i sjel og sinn å    fin ne   veien  til deg inn!
VERS 2
Vi løper deg med sang imot og kysser støvet for din fot,
å salig stund, å søte natt da du ble født, vår sjeleskatt!
VERS 3
Velkommen fra din himmelsal til denne verdens tåredal
hvor man deg intet annet bød
enn stall og krybbe, kors og død!
VERS 4
Men, Jesus, hvordan går det til at dog så få betenke vil
den store, store kjærlighet
som drog deg til vår jammer ned
VERS 5
Å, drag oss ganske til deg hen, du store, milde sjelevenn,
så vi i troen favner deg
og følger på din himmelvei!
VERS 6
Så skal det skje, at vi engang blant alle helgners frydesang
i himlens glade paradis
skal prise deg på englevis
VERS 7
Her står vi nå i flokk og rad om deg, vårt skjønne hjerteblad
Å hjelp, at vi og alle må
i himlen for din trone stå.