O JUL MED DIN GLEDE
VERS 1
   C           /E       F        C 
O, jul med din glede og barnlige lyst,
   Am G/H     C    G7   C 
vi ønsker deg alle velkommen
   C          /E       F        C 
Vi hilser deg alle med jublende røst
  Am G/H   C      G7 
titu sener ganger velkommen
REFRENG
Vi klapper i hendene, vi synger og vi ler,
så gladelig, så gladelig
Vi svinger oss i kretsen og neier - og bukker.
VERS 2
I Østerlands vise, I tre vise menn,
vi vet jo hvorhen I vil drage;
for vi vil jo også så gjerne derhen
og eder på reisen ledsage.
VERS 3
Så rekker jeg deg nå med glede min hånd,
kom skynd deg og gi meg den annen,
så knytter vi kjærlighets hellige bånd
og lover å elske hverandre.