DEILIG ER JORDEN (67)

INTRO: noter E D C# D G F# C# D 
VERS 1
D  Hm  D/A G6 A  D 
Deilig er  jo-or-den,
D       Hm D/A  Em A  D 
prektig er Guds Hi-i-mmel,
D/F#   Hm G D/F# A/E D  G/H A/C# D   A 
skjønn e- r sje  len es pi- ilgr ims-gang.
D /C H      H/E Em /D A/C# /H A   /C# A/D  D 
Gjen nom de fa  gre   ri      ker på  jo-orden
/C# Hm D/A D/F# G D/A A7  D 
går vi til pa   radis med sang.

VERS 2
D Hm  D/A  G6 A D   D     Hm   D/A Em A D 
Tider skal ko-m-me, tider skal hen ru-l-le
D/F#  Hm G  D/F# A/E D G/H A/C# D    A 
slekt sk al fø   lge   sle-ek-  ters gang
D /C H      H/E Em  /D A/C# /H A   /C# A/D  D 
a-al dri forstu mmer   to-  o  nen fra Hi-imlen
/C# Hm D/A  D/F# G  D/A A7        D       D /E 
i   sjelens gla  de pil grimssang!........

VERS 3
F  Dm   Bb6 C   F   Dm        A/C# Dm   Bb6 C F 
Englene sa- ang den først for mar  kens hy- yrder
F/A    Dm  Bb F/A  C/G F  Bb/D C  F   C 
skjønt fra-a  sjel ti- il sj   el det lød
Eb   D    D/G Gm   C/E C/D C /E  C/F  F 
Fred over jor den! Me- en  neske fryd deg
Dm  A/C# Dm F/A Bb6 F/C C   F 
Oss er   en ev  ig  frelser født!