DEG VÆRE ÆRE (85)
VERS 1
C   G6   C /E F6         /H C   G     /H 
Deg være ære, Herre over dødens makt!
C               /E C Dm  C/E G    C 
Evig skal døden være Kristus underlagt
Am           E7/G# Am  Dm C/E Dm D/F# G   G#dim 
Lyset fyller hav   en, Se en  en gel  kom
Am                D/F#    G C6 D       G 
åpnet den stengte graven, Jesu grav er tom!
REFRENG
C   G6   C /E F6         /H C   G     /H 
Deg være ære  Herre over dødens makt!
C               /E C Dm  C/E G    C 
Evig skal døden være Kristus underlagt
VERS 2
C   G6     C /E   F6    /H C    G   /H 
Se, Herren lever! Salig morgenstund!
C              /E C    Dm    C/E G      C 
Mørkets makter be ver, Trygg er  troens grunn
Am         E7/G# Am     Dm C/E F6  D/F# G   G#dim 
Jubelropet run   ger: Frel se  ren er   her!
Am             D/F#    G    C6 D     G 
Pris ham, alle tunger! Kristus Herre er!
=> Refreng
VERS 3
C     G6   C  /E F6   /H C   G   /H 
Frykt ikke mere! Evig er han med
C          /E  C    Dm  C/E G      C 
Troens øye ser det: Han gir liv og fred
Am             E7/G# Am Dm C/E F6 D/F# G  G#dim 
Kristi navn er ær    e, seier  er hans vei
Am                D/F# G   C6 D       G 
Evig skal han regjere, Aldri  frykter jeg
=> Refreng