NAVNET OVER ALLE NAVN
VERS 1

Syng en sang om legedom
   Hm               Em7    G/A   A7      D  G/A 
om frihet og kraft, liv og helse fra vår Gud

Dobbeltbekken flyter fram
    Hm                      Em7    A7 
med levende vann og bringer liv og helse
Gm6       G/A            D 
frihet og frelse fra vår Gud
KOR
    D 
//: Navnet over alle navn
Hm                       Em     D/A A 
navnet over alle navn er Jesus, Jes us ://
D                     Hm 
Overflod av kildevann strømmer ifra Ham
           Em7    A7 
og bringer liv og helse
Gm6       G/A            D 
frihet og frelse fra vår Gud
VERS 2
Sangen i fra Himmelen
med liv og håp fra Frelseren
gjør den syke frisk og sterk igjen
For Golgata seieren og troens ord fra Bibelen
bringer live og helse
frihet og frelse fra vår Gud
VERS 3
Så riv deg løs og legg på svøm
i dobbeltbekkens sterke strøm
La Herrens kraft få oppfylle din drøm
Flyt med Åndens friske vind
pris Ham med din munn og motta liv og helse
frihet og frelse fra vår Gud