MAKTEN OG ÆREN (ANCIENT OF DAYS) (104)

VERS
C#     D#m/C# C#         D#m/C# C# 
Makten og ær  en, prisen og san gen
C#       D#m/C# C# G#/C A#m G#/C 
tilhører hærskaren es   Gud
C#      D#m/C# C#        D#m/C# C# 
Oppmerksomhet  en, hengivenhet  en
           D#m/C# C# G#/C A#m 
rettes mot hærskaren es   Gud

KOR
F#           D#m         G# 
Alle folk på jorden skal se
        C#/F 
Herrens herlighet
F#                D#m   G#      C#/F 
Hvert et kne skal bøyes ned for Kongen
F#           D#m      G# 
Bare du fortjener vår sang
C#/F     F#        D#m      G# 
for ditt rike skal aldri ta slutt
    F#/G#    C# 
Vår Herre og Gud

BRIDGE
    C# 
For Du skal regjere over alt
H          F#     C# 
Herre hærskarenes Gud
C# 
Allting skal bli som du har befalt
H          F#     G#sus G# 
Herre hærskarenes Gud