KRAFTEN I KORSET
INTRO X2 D# A#/D# G#/D# D# 
VERS 1
D#        A#/D#         G#/D#             D# 
Kraften i korset er den kraft som gir meg liv
        D#              A#/D#           G#/D# 
Som har fridd meg i fra mørket til ditt rike
         A#sus4 G#  A#     D# 
fyllt av lys.   Blodet som taler
   G# A#    D#        G#    A#     Cm 
om nå de og fred er beviset på min frelse,
        C#    G#/C   A#sus4 A# 
på Guds store kjærlighet
KOR
      G#/D# D#      A#/D# D#         G#/C   Cm7    A#/C Cm7 
Jesus Kris  tus vår Her   re, vi vil gi Deg lov og ære
    G7/H       Cm          Fm   G#    A# 
For blodet som rant og den seieren Du vant
    G#/D#  D#    A#/D# D#     Gm          Csus4 C/E 
Den prisen Du betal    te har ført oss tilbake
        Fm           D#/G            G#    G#/A# D# 
Til vår skaper, vårt opphav, til vår Far i Himme len
=> Vers - Kor
BRIDGE
            C#/D#     G#/D#      D# 
Men Han ble såret for våre overtredelser
C#/D#     G#/D#     D# 
Knust for våre misgjerninger
C#/D#          G#/D#      D# 
Straffen lå på Ham for at vi skulle ha fred
   C#       G#/C            A#sus4 A#  Csus4 
Og ved Hans sår har vi fått lege   dom
KOR
      A#/F F       C/F F          A#/D   Dm7    C/D Dm7 
Jesus Kris tus vår Her re, vi vil gi Deg lov og ære
    A7/C#      Dm          Gm   A#    C 
For blodet som rant og den seieren Du vant
    A#/F   F     C/F F      Am          Dsus4 D/F# 
Den prisen Du betal  te har ført oss tilbake
        Gm           F/A             A#    A#/C F 
Til vår skaper, vårt opphav, til vår Far i Himmelen
OUTRO X2 F C/F A#/F F