KRAFTEN I KORSET
INTRO X2 E H/E A/E E 
VERS 1
E         H/E           A/E               E 
Kraften i korset er den kraft som gir meg liv
        E               H/E             A/E 
Som har fridd meg i fra mørket til ditt rike
         Hsus4 A   H      E 
fyllt av lys.  Blodet som taler
   A H     E         A     H      C#m 
om nåde og fred er beviset på min frelse,
        D     A/C#   Hsus4 H 
på Guds store kjærlighet
KOR
      A/E E       H/E E          A/C#   C#m7   H/C# C#m7 
Jesus Kristus vår Her re, vi vil gi Deg lov og ære
    G#7/C      C#m         F#m  A     H 
For blodet som rant og den seieren Du vant
    A/E    E     H/E E      G#m         C#sus4 C#/F 
Den prisen Du betal  te har ført oss tilbake
        F#m          E/G#            A     A/H  E 
Til vår skaper, vårt opphav, til vår Far i Himmelen
=> Vers - Kor
BRIDGE
            D/E       A/E        E 
Men Han ble såret for våre overtredelser
D/E       A/E       E 
Knust for våre misgjerninger
D/E            A/E        E 
Straffen lå på Ham for at vi skulle ha fred
   D        A/C#            Hsus4 H   C#sus4 
Og ved Hans sår har vi fått lege  dom
KOR
      H/F# F#      C#/F# F#         H/D#   D#m7   C#/D# D#m7 
Jesus Kris tus vår Her   re, vi vil gi Deg lov og ære
    A#7/D      D#m         G#m  H     C# 
For blodet som rant og den seieren Du vant
    H/F#   F#    C#/F# F#     A#m         D#sus4 D#/G 
Den prisen Du betal    te har ført oss tilbake
        G#m          F#/A#           H     H/C# F# 
Til vår skaper, vårt opphav, til vår Far i Himmelen
OUTRO X2 F# C#/F# H/F# F#