JEG LØFTER MINE ØYNE OPP TIL FJELLENE (150)
VERS 1
     C#m                    F#m 
Jeg løfter mine øyne opp til fjellene,
 G#7                       C#m 
hvor skal min hjelp komme fra?
                     F#m 
Min hjelp kommer ifra Herren,
  G#7                 C#m 
himmelens og jordens skaper.
 G#7                        C#m 
Han skal ingenlunde la din fot vakle,
     G#7                     C#m 
din vokter skal ingenlunde slumre
G#7                    C#m         G#7      C#m 
se han slumrer ikke og sover ikke, Israels vokter
VERS 2
C#m                   F#m 
Herren er din vokter, Herren er din skygge
 G#7           C#m 
ved din høyre hånd.
                 F#m 
Solen skal ikke stikke deg om dagen
G#7                 C#m 
ei heller månen om natten.
 G#7                C#m 
Herren skal bevare deg fra alt ondt,
 G#7                 C#m 
han skal bevare din sjel
 G#7                   C#m 
Herren skal bevare din utgang og din inngang
     G#7              C#m  F#m G# 
fra nå av og til evig tid. Ame n!
    C#m   F#m    G#7   C#m C#7 
Fra nå av og til evig tid.
KOR
F#m        C#m G#7 C#m C#7 F#m C#m G#7 C#m 
La-lalala.....