JEG LØFTER MINE ØYNE OPP TIL FJELLENE (150)
VERS 1
     Dm                     Gm 
Jeg løfter mine øyne opp til fjellene,
 A7                        Dm 
hvor skal min hjelp komme fra?
                     Gm 
Min hjelp kommer ifra Herren,
  A7                  Dm 
himmelens og jordens skaper.
 A7                         Dm 
Han skal ingenlunde la din fot vakle,
     A7                      Dm 
din vokter skal ingenlunde slumre
A7                     Dm          A7       Dm 
se han slumrer ikke og sover ikke, Israels vokter
VERS 2
Dm                    Gm 
Herren er din vokter, Herren er din skygge
 A7            Dm 
ved din høyre hånd.
                 Gm 
Solen skal ikke stikke deg om dagen
A7                  Dm 
ei heller månen om natten.
 A7                 Dm 
Herren skal bevare deg fra alt ondt,
 A7                  Dm 
han skal bevare din sjel
 A7                    Dm 
Herren skal bevare din utgang og din inngang
     A7               Dm   Gm A 
fra nå av og til evig tid. Amen!
    Dm    Gm     A7    Dm D7 
Fra nå av og til evig tid.
KOR
Gm         Dm  A7 Dm D7 Gm Dm A7 Dm 
La-lalala.....